รูปภาพสินค้า รหัส9786168013021
9786168013021
มาร่วมกันย้อนระลึกมรดกคำสอนอันทรงคุณค่า เพื่อประโยชน์อันแท้จริงของการนับถือพุทธศาสนากันเถอะ
ผู้เขียนพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์), ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168013021
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: A THING BOOK, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "ท่านพุทธทาส" ในโอกาสต่างๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทมีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง
:: สารบัญ
Chapter 1 หลักพระพุทธศาสนา
Chapter 2 ศาสนาคืออะไร
Chapter 3 หัวใจของพระพุทธศาสนา
Chapter 4 ศาสนาของผู้รู้
Chapter 5 ความรู้อย่างถูกต้อง
Chapter 6 รู้ว่าอะไรเป็นอะไร