รูปภาพสินค้า รหัส9786167970530
9786167970530
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติ
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 169.00 บาท
ราคาสุทธิ 169.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970530
จำนวน: 540 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 28 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมเอาหลักกฎหมายอาญา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และ กฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย และพนักงานสอบสวนที่จะนำไปปรับใช้กับการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป
:: สารบัญ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด
- ภาค 3 ลหุโทษ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
- ภาค 2 สอบสวน
- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
- ภาค 7 อภัยดทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
ฯลฯ