รูปภาพสินค้า รหัส9786167970486
9786167970486
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970486
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 211 x 18 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560 ได้รวมเอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนไว้ด้วยกัน คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2523 พร้อมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2560 เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายและพนักงานสอบสวนที่จะนำไปใช้กับการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป
:: สารบัญ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477
- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
- ภาค 2 สอบสวน
- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
- ภาค 6 การบังคับตามพิพากษาและค่าธรรมเนียม
- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฯลฯ