รูปภาพสินค้า รหัส9786167954028
9786167954028
ความเรียงที่อธิบายถึงรูปแบบการเมืองการปกครอง การจัดการรัฐที่ชอบธรรมตามแบบวิธีคิดสมัยใหม่ มากไปกว่านั้น ยังถือว่าเป็นเค้าโครงร่างและที่มาของหนังสือสัญญาประชาคมของรุสโซอีกด้วย
ผู้เขียนJean Jacques Rousseau (ฌอง ฌากส์ รุสโซ)
ผู้แปลศุภชัย ศุภผล, ปาลิตา จุนแสงจันทร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167954028
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 126 x 188 x 12 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: VICTORY 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)" นักคิดคนสำคัญผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 งานชิ้นสำคัญของเขาที่รู้จักกันดีก็คือ สัญญาประชาคม (The Social Contract) แต่มีน้อยคนจะทราบว่า หนังสือเล่มสำคัญในทางการเมืองอีกชิ้นหนึ่งของเขาคือ "ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง (Discourse on Political Economy)" ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงรูปแบบการเมืองการปกครองการจัดการรัฐที่ชอบธรรมตามแบบวิธีคิดสมัยใหม่ มากไปกว่านั้น ความเรียงชิ้นดังกล่าว ยังถือว่าเป็นเค้าโครงร่างและที่มาของหนังสือสัญญาประชาคมของรุสโซอีกด้วย ดังนั้นเองการที่จะเข้าใจความคิดทางการเมืองของรุสโซจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองไปได้เลย
:: สารบัญ
- อัตชีวประวัติและผลงานโดยย่อของรุสโซ
- หมายเหตุเกี่ยวกับชื่อเรื่อง
- ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง
- เนื้อหาส่วนที่หนึ่ง
- เนื้อหาส่วนที่สอง
- เนื้อหาส่วนที่สาม