รูปภาพสินค้า รหัส9786167935010
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167935010
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 239 x 21 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ชวนอ่าน, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท" เล่มนี้ ได้รวบรวมบันทึกความทรงจำจากพระอาจารย์ชาวจีนทั้ง 12 ท่าน ที่เคยถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต่างก็มีความประทับใจซาบซึ่งในพระวิริยะภาพแห่งการใฝ่เรียนรู้ พระจริยวัตรอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์ เรื่องราวต่างๆ ที่มีชีวิตชีวาจากประสบการณ์ของบรรดาพระอาจารย์ที่มีโอกาสได้เฝ้าใกล้ชิดพระยุคลบาทนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งของปวงประชาชนชาวไทยและชาวจีน หรือแม้กระทั่งประชาชาวโลก การนำความทรงจำที่มีคุณค่างดงามเช่นนี้มารวบรวมนั้น ย่อมยังผลให้ผู้อ่านของทั้งสองประเทศเกิดความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทยและต่อสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นยังเป็นการแนะนำข้อมูลให้ความรู้แก่อนุชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย
:: สารบัญ
- เสน่ห์แห่งพระจริยวัตรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันโดดเด่น
- เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท
- เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงพระอักษร ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
- น้ำพระทัยอันใสพิสุทธิ์ดุจธารา
- พระราชหฤทัยอันงดงาม
- สมเด็จเจ้าฟ้าผู้พิเศษกับความรู้สึกอันพิเศษ
- เพราะจริงแท้จึงสูงค่า
- ความทรงจำที่มีความสุข
- การสนทนาภาษาจีน
- ย้อนอดีตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ด้วยรักและเทิดทูนพระบารมี
- ธงแห่งมิตรภาพ แบบอย่างแห่งแสงสว่าง
- เช้าวันเสาร์