รูปภาพสินค้า รหัส9786167890814
9786167890814
อธิบายเรื่องน่าเบื่อให้สนุก มีตัวอย่างมากมายเพื่อให้เห็นภาพ เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัด 2,000 ข้อ
ผู้เขียนสาธินี สาดบุญสร้าง, มณฑิตา ดีวิจิตร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167890814
จำนวน: 600 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 156 x 235 x 38 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พราว, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบครบถ้วนสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมจนถึงระดับเข้มข้น โดยแต่ละบทมีการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างและภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าไวยากรณ์เป็นเรื่องที่ยากและน่าเบื่อ พร้อมแบบฝึกหัด 2,000 ข้อ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เเละผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการสอบระดับต่างๆ เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
01 คำนาม (Nouns)
02 คำนำหน้านาม (Articles)
03 คำสรรพนาม (Pronouns)
04 กริยาหลักและกริยาช่วย (Main Verbs & Helping Verbs)
05 บอกเวลาและลักษณะของเหตุการณ์ (Tenses)
06 ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passion Voice)
07 การผันกริยาเป็นรูปแบบต่างๆ (Verb Forms)
08 การสร้างประโยคปฏิเสธ (Negative Sentences)
09 ประโยคคำถาม (Question)
10 คำคุณศัพท์ (Adjectives)
ฯลฯ