รูปภาพสินค้า รหัส9786167885230
9786167885230
อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิตอล
ผู้เขียนสฤณี อาชวานันทกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167885230
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: openworlds, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมข้อเขียนว่าด้วยอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของประชาชนยุค 2.0 ซึ่งไม่อาจถูกกักขังด้วยความคิดแบบยุคอนาล็อก โลกที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและพลเมืองเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี กรณีศึกษาเชิงรูปธรรมจากทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดก้าวย่างสู่อนาคตสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา
:: สารบัญ
ภาค 1 ประชาธิปไตย + ประชาชน 2.0
1. ความเป็นสากลของประชาธิปไตย
2. แก้คอรัปชันอย่างเป็นประชาธิปไตย : แง่คิดจากอเทริกา
3. การเคลื่อนไหวที่ชอบธรรม : บทเรียนจากภาคประชาชนอินเดียและไอซ์แลนด์
4. ประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ และการศึกษา : โจชัว หว่อง กับ "ปฏิวัติร่ม" ฮ่องกง
5. ชาตินิยมกับเสรีภาพ : เวียดนามในวันฉลองปลดปล่อยฮานอย
ฯลฯ

ภาค 2 เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล
1. สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต : ลักษณะและนัยต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
2. กลไลกำกับดูแลอินเตอร์เน็ตและปัญหาในไทย : กฎหมายและสถาปัตยกรรม
3. กลไลกำกับดูแลอินเตอร์เน็ตและปัญหาในไทย : ค่านิยมในสังคมสองขั้ว
4. กลไลการกำกับดูแล : โค้ดสร้างค่านิยม ค่านิยมสร้างโค้ด
5. "เศรษฐกิจดิจิทัล" เพื่อใคร : อันตรายของชุดกฎหมายไซเบอร์
ฯลฯ