รูปภาพสินค้า รหัส9786167744018
9786167744018
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับความจริง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และดับทุกข์ได้ทันที
ผู้เขียนอภิราษฎร์ ชุ่มมงคล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167744018
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 126 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อภิราษฎร์ บุ๊คเฮ้าส์, หจก.สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับความจริง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และดับทุกข์ได้ทันที เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณทราบถึงวิธีดับทุกข์ ไม่ให้ยึดมั่น ถือมั่น ปล่อยวาง ละตัวกู ของกู บอกวิธีให้ปลง ทำใจและไม่คิดมาก คำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะสอนแต่เหตุของการมีปัญญา เหตุของการดับทุกข์ เหตุของการเป็นคนดี เหตุของการปล่อยวาง เหตุของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวของเรา ตามคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎก 45 เล่ม เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยที่สอนแต่ผล เปลี่ยนมาเป็นสังคมที่สอนแต่เหตุ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำเหตุ ไม่ได้สอนให้ทำแต่ผล!
:: สารบัญ
บทที่ 1 เผยความจริงคำสอน...ของพระพุทธเจ้า...
บทที่ 2 พระพุทธเจ้า...ตรัสรู้อะไร...?
บทที่ 3 พระพุทธเจ้าสอน...แต่เรื่องทุกข์...กับการดับทุกข์...เท่านั้น
บทที่ 4 สร้างสุขให้กับตัวเอง...สร้างได้อย่างไร...?
บทที่ 5 พระพุทธเจ้าสอนใคร...? และสอนอย่างไร...?
บทที่ 6 แนวทางวิปัสสนาภาวนาพิจารณา...ขันธ์ 5 อินทรีย์ 6...