รูปภาพสินค้า รหัส9786167644219
9786167644219
เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนแนวทางส่องสว่างให้กับผู้ปฏิบัติสมาธิ แนวทางเล็กๆ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการพ้นทุกข์อย่างนิรันดร
ผู้เขียนบูรพา ผดุงไทย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167644219
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ภูมิบูรพา, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"นิพพาน" เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่จิตแยกตัวออกจากความคิด อันเป็นสมบัติบัญญัติโลกจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ภายในจิตใจของเราเอง นิพพานมีอยู่แล้วในธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงพบเจอและนำมาประกาศต่อโลก ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ นิพพานไม่มีการเปลี่ยนแปลง นิพพานไม่มีการเสื่อมสลาย นิพพานมีอยู่จริง และนิพพานอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เอง สิ่งนี้คือคุณวิเศษของนิพพาน "นิพพานรอการค้นพบ" เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนแนวทางส่องสว่างให้กับผู้ปฏิบัติสมาธิ แนวทางเล็กๆ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการพ้นทุกข์อย่างนิรันดร "นิพพานกำลังรอการค้นพบจากท่านอยู่"
:: สารบัญ
- สมาธิคืออะไร
- เอาเวทนามาเป็นกรรมฐาน
- อุบายกรรมฐาน
- สมาธินกแก้วนกขุนทอง
- อบรมจิตด้วยสมถกรรมฐาน
- หลงวิธีการ
- บาทฐานของสมาธิ
- สมาธิคือการปล่อยวาง
- สมาธิไร้รูปแบบ
- ตั้งมั่นอยู่ในจุด
ฯลฯ