รูปภาพสินค้า รหัส9786167639093
9786167639093
ให้ความรู้ถึงกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ นับจากความเป็นมาและความสำคัญของละครโทรทัศน์ แนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ และการผลิตละครโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน
ผู้เขียนองอาจ สิงห์ลำพอง, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167639093
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: องอาจ สิงห์ลำพอง 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับที่มาและความสำคัญของละครโทรทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี บุคลากร การผลิตละครโทรทัศน์ การบริหาร การเขียนบทละคร การกำกัุบการแสดงละครโทรทัศน์ การจัดแสง การตัดต่อ การลงเสียง การวัดผลความสำเร็จ รวมถึงกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน และผลกระทบจากละครโทรทัศน์ต่อสังคม อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของละครโทรทัศน์
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์
บทที่ 3 บุคลากรการผลิตละครโทรทัศน์
บทที่ 4 การผลิตละครโทรทัศน์
บทที่ 5 การบริหารงานผลิตละครโทรทัศน์
บทที่ 6 การเขียนบทละครโทรทัศน์
บทที่ 7 การกำกับการแสดงละครโทรทัศน์
บทที่ 8 การแสดงละครโทรทัศน์
บทที่ 9 การถ่ายทำละครโทรทัศน์
บทที่ 10 การบันทึกเสียงในละครโทรทัศน์
ฯลฯ
:: คำนิยม
เป็นตำราที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจในทางนี้เนื่องจาก ดร.องอาจเป็นผู้มีความรู้ทั้งในทางวิชาการและในทางวิชาชีพเป็นอย่างดี ทำให้ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุม ดังเช่น การอ้างถึงทฤษฎีทางการสื่อสารในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการนำมาใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี ตำราเล่มนี้ยังกล่าวถึงกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยคนที่ทำงานทางด้านนี้ ขั้นตอนการผลิต การบริหารงานผลิต การเขียนบทละครโทรทัศน์ การกำกับการแสดง การแสดง การถ่ายทำ การจัดเสียง แสง การตัดต่อภาพ และการลงเสียง...
-- ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร --
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้รวบรวมทุกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตละครโทรทัศน์ การทำงานตั้งแต่ก่อนการผลิต การถ่ายทำและหลังการถ่ายทำทุกขั้นตอน ตลอดจนการวัดผลหลังออกอากาศและผลกระทบของละครที่มีต่อสังคม อีกทั้งยังนำเสนอผ่านภาพประกอบที่ให้ความรู้สึกเหมือนผู้อ่านได้เข้าไปอยู่ในกองถ่ายละครโทรทัศน์อย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ที่ครอบคลุมทุกเนื้อหา...
-- อิศริยา สายสนั่น --
นักแสดงและผู้จัดละครโทรทัศน์