รูปภาพสินค้า รหัส9786167630069
9786167630069
สร้างและตกแต่งงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167630069
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 386 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซอฟท์เพรส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก
บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Adobe Photoshop CS6
บทที่ 3 การสร้างงานกราฟิก
บทที่ 4 การสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมป (Bitmap)
บทที่ 5 การใช้งานเลเยอร์ (Layer) และแชนแนล (Channel)
บทที่ 6 การสร้างภาพกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector)
บทที่ 7 การใส่ข้อความลงในภาพ
บทที่ 8 เทคนิคการจัดการภาพด้วย Style, Mask, และ Blending
บทที่ 9 การตกแต่งและซ่อมแซมภาพ (Image Retouching)