รูปภาพสินค้า รหัส9786167630052
9786167630052
เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทัันที
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 109.00 บาท
ราคาสุทธิ 109.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167630052
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซอฟท์เพรส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac OS การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อคำนวณในอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ นำเสนอด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บททีึ่ 1
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทที่ 2
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7
- การจัดเก็บข้อมูลในวินโดวส์

บทที่ 3
- การจัดพิมพ์เอกสารด้วย Microsoft Word 2010
- การสร้างตาราง

บทที่ 4
- การสร้างตารางคำนวณด้วย Microsoft Excel 2010
- การสร้างแผนภูมิ (Chart)

บทที่ 5
- การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 2010
- การนำเสนอภาพนิ่ง

บทที่ 6
- การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)
- การสื่อสารถึงกันด้วยอีเมล์
- สังคมออนไลน์
- จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์