รูปภาพสินค้า รหัส9786167630045
9786167630045
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการจัดการฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ, การเรียกใช้, การคัดกรอง, การจัดทำแบบฟอร์มและรายงาน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 109.00 บาท
ราคาสุทธิ 109.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167630045
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซอฟท์เพรส, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือแบบเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงวิธีใช้ Microsoft Access 2010 ที่ใช้ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล ตั้งแต่ความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล การป้อนและแก้ไขตารางข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล การสร้างรายงาน และการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทันที พร้อมด้วยระบบเมนู 2 ภาษา ที่ช่วยให้สามารถใช้ได้ทั้งรุ่นภาษาไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ฐานข้อมูล (Database)
บทที่ 2 การใช้ไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access)
บทที่ 3 การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล (Table)
บทที่ 4 การออกแบบตารางข้อมูล (Table Design)
บทที่ 5 การจัดการตารางข้อมูล
บทที่ 6 การคัดกรองข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Query)
บทที่ 7 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล
บทที่ 8 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
บทที่ 9 การสร้างรายงาน (Report)
บทที่ 10 การสั่งงานอัตโนมัติด้วยแมโคร (Macro) และ VBA