รูปภาพสินค้า รหัส9786167550275
9786167550275
เนื้อหาสำคัญและแนวข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167550275
จำนวน: 338 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักการทำงาน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Office 2010 ส่วนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และส่วนที่ 4 แนวข้อสอบพร้อมเฉลย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือการสอบคัดเลือกบุคลากรขององค์กรต่างๆ
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 หลักการทำงาน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Office 2010
- การใช้ Microsoft Word 2010
- การใช้ Microsoft Excel 2010
- การใช้ Microsoft PowerPoint 2010

ส่วนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสาสนเทศ
- องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
- ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การใช้งาน E-mail
- ระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
- เฉลย