รูปภาพสินค้า รหัส9786167550008
9786167550008
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552,...
ผู้เขียนสมาน ธีรศรัณญานนท์, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167550008
จำนวน: 279 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 181 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และเฉลย
- แนวข้อสอบ วิชา กฎ ก.ตร. และเฉลย