รูปภาพสินค้า รหัส9786167432373
9786167432373
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในโอกาศที่สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบ "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ" ให้แก่ผู้มีส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาครบรอบ 10 ปีเต็ม
ผู้เขียนกองบรรณาธิการ นิตยสาร BrandAge Essential

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167432373
จำนวน: 178 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 216 x 268 x 10 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไทยคูน-แบรนด์เอจ, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "สิบปีรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย Excellent Innovation" เล่มนี้ เกิดขึ้นในโอกาศที่สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบ "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ" ให้แก่ผู้มีส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาครบรอบ 10 ปีเต็ม จึงได้รวบรวมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจในการเข้ามาพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นฟันเฟืองในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เนื้อหาภายในเล่ม นอกจากจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ความเป็นมา และความสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้ว สิ่งที่เพิ่มคุณค่าในหนังสือ คือการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องนวัตกรรม และการฉายภาพให้เห็นเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ผู้สนใจที่จะพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังช่วยให้แนวคิดนวัตกรรมได้แทรกซึมในทุกภาคส่วนของสังคมต่อไป
:: สารบัญ
Part 1
- NIA / Knowledge State of the Art ความรู้ พัฒนาการและความสำคัญของนวัตกรรม
- ศุภชัย หล่อโลหการ นโยบายนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

Part 2
- National Innovation Awards
- โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวล แปลงวัสดุเหลือใช้ สร้างความยั่งยืนพลังงานไทย
- Chitora แคปซูลเก็บกักความหอม นวัตกรรมกักความหอมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เครื่องละลายตะกอน ปตท. Think Out of The Box
- AgriLife โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์ นวัตกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ำมันมะพร้าว
ฯลฯ

Part 3
- Directory