รูปภาพสินค้า รหัส9786167432366
9786167432366
เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม 3 สมดุลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดวิวัฒน์และสรรค์สร้างคุณค่าร่วมกันของ Porter และ Kramer
ผู้เขียนจิรพรรณ อัญญะโพธิ์, บก., สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธิ์, บก., อรรถการ สัตยพาณิชย์, บก., พรรษพล มังกรพิศม์, บก., นิสา ดิษฐเจริญ, บก., วราภรณ์ เจียมเรือน, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167432366
จำนวน: 178 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 214 x 266 x 10 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไทยคูน-แบรนด์เอจ, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นิตยาสาร BrandAge ฉบับเข้มข้นพิเศษ ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ White Line ยุทธศาสตร์ธุรกิจดูแลสังคม ซึ่งเน้นทำธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้ Brand เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆ คน พร้อมทำความเข้าใจ ESCAPE Modal เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนของธุรกิจ โดยเน้นเรื่อง Environmental Social Community Activity People Economic และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำงาน ก็คือมือทำงานอย่างหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น NGO และชุมชน ซึ่งจะคลุกคลีในพื้นที่มากที่สุด โดยมีทั้งกรณีศึกษาและทฤษฎีที่เจาะลึก เพื่อปูทางให้เห็นถึงภาพความเปลี่ยนแปลงของการวางกลยุทธ์การแข่งขันในโลกการตลาดยุคใหม่
:: สารบัญ
- ไพบูล ตันกูล Integrated Report แนวโน้มใหม่ CR โลก
- อนันตชัย ยูรประถม "เบอร์ 1 ขององค์กรต้องเปลี่ยน Mindset : เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (คน) หลอมเป็นนโยบายหนึ่งเดียว"
- Competitiveness & Society DNA ที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี
- เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม 3 สมดุลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- Seminar : White Line เส้นทางสู่ความยั่งยืน
- Singapore Inc. การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มที่ "คน"
- CSV Evolution แนวคิดวิวัฒน์และสรรค์สร้างคุณค่าร่วมกันของ Porter และ Kramer
- สร้าง Brand Loyalth ด้วย CSV
- กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร CSR ที่ดีและพิเศษต้องทำด้วยใจ
- กานต์ ตระกูลฮุน พลังความร่วมมือสร้างการพัฒนายั่งยืน
ฯลฯ