รูปภาพสินค้า รหัส9786167398679
9786167398679
เนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในบางสถาบัน และปรับปรุงเนื้อความให้มีความกระชับยิ่งขึ้น
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398679
จำนวน: 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 558 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 15 เดือน 1 ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ บัญชีรายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ทฤษฎีว่าด้วยรายจ่ายการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีว่าด้วยรายจ่ายการลงทุนมวลรวม แบบจำลองเส้น IS-LM, แบบจำลองเส้น AD-AS เงินเฟ้อ การเงินการธนาคาร การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาตร์
บทที่ 2 บัญชีรายได้ประชาชาติ
บทที่ 3 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ: องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวม
บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพของสำนักเคนส์
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุนตามแนวคิดที่มิใช่เคนส์
บทที่ 6 แบบจำลองเส้น IS-LM, แบบจำลองเส้น AD-AS
บทที่ 7 การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน
บทที่ 8 การคลังและนโยบายการคลัง
บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 10 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย: จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540