รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398600
จำนวน: 430 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือล่มนี้เป็นความพยายามที่จะเผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน ภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่างๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคม อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ตอนที่ 2 ประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศน์
ตอนที่ 3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ตอนที่ 4 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ตอนที่ 5 การวิจัยและจริยธรรมในงานวิทยุและโทรทัศน์