รูปภาพสินค้า รหัส9786167398587
9786167398587
English for Job Applications เล่มนี้ เพื่อให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
ผู้เขียนTipamas Chumworatayee (ทิพมาศ ชุมวรฐายี), Ph.D.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 260.00 บาท
ราคาสุทธิ 260.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398587
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษา และบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จ ในการสมัครงาน สามารถใช้ในห้องเรียนหรือใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเวบไซต์มาช่วยในการหาตำแหน่งงานและการกรอกใบสมัครงาน แต่ละบทมีคำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ก่อนทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์ท้ายบท โดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสมัครงานจริงของตนเอง!
:: สารบัญ
Unit 1 Cherking the Job Marker and and Researching Prospective Employers
Unit 2 Identifying Your Job Skills
Unit 3 Writing Effective Resumes
Unit 4 Writing Effective Cover Letters
Unit 5 Filling out Employers Application Forms
Unit 6 Practicing Your Job Interview Skills