รูปภาพสินค้า รหัส9786167398280
9786167398280
ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ยกย่องคนเล็กคนน้อย ให้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก ร่วมตัดสินนปัญหา กำหนดทิศทางการปกครอง...
ผู้เขียนนิยม รัฐอมฤต

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398280
จำนวน: 345 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 154 x 229 x 17 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของประชาธิปไตย อุดมการณ์ โครงสร้าง วัฒนธรรมประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแนววิวัฒนาการแบบอังกฤษ ประชาธิปไตยแนวเสรีชนแบบอเมริกา ประชาธิปไตยแนวปฏิวัติแบบฝรั่งเศส ประชาธิปไตยบนความแตกแยกแบบอิตาลี หน่อใหม่ประชาธิปไตยแบบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมถึงการสถาปนาและรักษาประชาธิปไตยของเอเชียตะวันออก ประชาธิปไตยรวมศูนย์แบบจีน และข้อสรุปเชิงเปรียบเที่ยบที่หลากหลาย อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประชาธิปไตย... อุดมการณ์และรูปแบบการปฏิบัติ
บทที่ 2 ประชาธิปไตย... วิธีเปรียบเทียบ
บทที่ 3 อังกฤษ... ประชาธิปไตยแนววิวัฒนาการ
บทที่ 4 สหรัฐอเมริกา... ประชาธิปไตยแนวเสรีชน
บทที่ 5 ฝรั่งเศส... ประชาธิปไตยแนวปฏิวัติ
บทที่ 6 อิตาลี... ประชาธิปไตยบนความแตกแยก
บทที่ 7 ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก... หน่อใหม่ประชาธิปไตย
บทที่ 8 เอเชียตะวันออก... การสถาปนาและการรักษาประชาธิปไตย
บทที่ 9 จีน... ประชาธิปไตยรวมศูนย์
บทที่ 10 ข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบ