รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398174
จำนวน: 95 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน 9 ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
This book was designed for the students who took EG221 : Systematic Reading I, Which was the first of six Reading courses offered by The English Department, Thammasat University during 1983-1900

The main objecttives of the course were to encourage students:
- To be familiar with various teachiques useful for effective reading
- To be read according to their own capacity and at their own rate
- To be read what they are interested in; and
- To be increase their general vocabulary

หนังสือเล่มนี้เน้นการฝึกทักษะการอ่าน โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้า การอ่านข้อความระดับประโยคและการอ่านข้อความระดับย่อหน้า เพื่อจับสาระสำคัญ และเพื่อแยกรายละเอียด รวมทั้งอ่านเพื่อความเข้าใจในวิธีการเขียนสื่อความหมายในรูปแบบของการแสดงโดยนัย การใช้ภาพพจน์ การเสนอข้อเท็จจริง และการเสนอข้อคิดเห็น
:: สารบัญ
Lesson 1 Word Skills
Lesson 2 Sentence Reading
Lesson 3 Paragraph Reading