รูปภาพสินค้า รหัส9786167398044
9786167398044
เน้นภาพรวมและการเข้าใจเบื้องต้น ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจงานด้านนี้
ผู้เขียนวันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ. , สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ. , กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398044
จำนวน: 129 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 7 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมาย รูปแบบวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงรุก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของสวัสดิการสังคมไทยยุคปัจจุบัน ด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิดความเป็นวิชาชีพ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ความเข้าใจต่อสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทยยังมีความเข้าใจบางอย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้เกิดอคติต่อภาพของสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ หนังสือเล่มนี้พยายามสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ เพื่อมีส่วนสร้างคุณค่าความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
:: สารบัญ
บทที่ 1 สวัสดิการสังคม
บทที่ 2 การสังคมสงเคราะห์
บทที่ 3 ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
บทที่ 4 เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม
บทที่ 5 บทส่งท้าย