รูปภาพสินค้า รหัส9786167364094
9786167364094
การวางรากฐาน 3-6 ขวบ ที่ดี มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กในขวบต่อๆ ไป
ผู้เขียนกุลยา ตันติผลาชีวะ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167364094
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บีบุ๊คส์, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะให้แนวคิดและหลักการที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงลูกได้จริงแบบสบายๆ สาระของเนื้อหาในเล่มเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ซึ่งหมายถึงพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา และจริยธรรมที่นำไปสู่การเจริญวัยของเด็ก โดยจะมีทั้งความสุข สุขภาพดี รู้จักสังคม และเจริญด้วยปัญญา ตลอดจนมีความเก่ง ความกล้าคามวัยที่ดี
:: สารบัญ
วัยอนุบาล
- ลักษณะของเด็กวัยอนุบาล
- เตรียมลูกเข้าวัยอนุบาล
- เลี้ยงลูกวัยทารก
ฯลฯ

หลักการเลี้ยงลูกวัยอนุบาล
- เด็กวัยอนุบาลต้องการอะไร
- หลักพื้นฐานในการเลี้ยงลูก
- ลักษณะเด็กวัยอนุบาลที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย
- การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
- สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้
- ผลที่ได้จากการพัฒนาที่ถูกต้อง
ฯลฯ

อารมณ์ลูก
- พัฒนาการทางอารมณ์
- พื้นฐานทางอารมณ์
- ปัญหาเด็กที่สัมพันธ์กับอารมณ์
ฯลฯ

ปลูกปัญญา
- การพัฒนาปัญญาเด็กเริ่มต้นที่ภาษา
- การสอนพูด
- การสอนอ่าน
ฯลฯ