รูปภาพสินค้า รหัส9786167306797
9786167306797
สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำรากฎหมายครอบครัว
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306797
จำนวน: 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปหลักกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พร้อมปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน และเพิ่มคำพิพากษาฏีกาที่น่าสนใจอีกหลายฉบับ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว
:: สารบัญ
บทที่ 1 การหมั้น
บทที่ 2 การสมรส
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
บทที่ 4 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
บทที่ 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
บทที่ 6 บิดามารดาและบุตร
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
บทที่ 8 ความปกครอง
บทที่ 9 บุตรบุญธรรม
บทที่ 10 ค่าอุปการะเลี้ยงดู