รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306469
จำนวน: 103 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวบรวมข้อมูลการพิจารณาคดี ต่างๆ มากมาย พร้อมการฝึกอบรมต่างๆ ของคดีที่เกี่ยวกับเด็ก เยวาชน และครอบครัว รวมถึงการอุทธรณ์ และบทกำหนดโทษของคดี ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
ฯลฯ