รูปภาพสินค้า รหัส9786167306346
9786167306346
สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ศุภกิจ แย้มประชา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306346
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก รวมทั้งได้แทรก คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและคำพิพากษาฎีกาล่าสุดในเรื่องนั้นๆ พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวการเขียนคำตอบ เพื่อเป็นตัวอย่างของการใช้และการตีความกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมายในการทำความเข้าใจกฎหมายมรดก
:: สารบัญ
บทที่ 1 มรดก การตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 3 พินัยกรรม และผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 4 การเพิกถอน การตกไปและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 การจัดการมรดกและผู้จัดการมรดก
บทที่ 7 การชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด
บทที่ 9 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ