รูปภาพสินค้า รหัส9786167291017
9786167291017
ไขกุญแจความสำเร็จที่ช่วยฝึกลูกให้มีพัฒนาการรุดหน้าด้านการพูดและการสื่อสาร พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ผู้เขียนสองขา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167291017
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 151 x 182 x 9 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รักลูกบุ๊กส์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เด็กๆ ของคุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ไม่พูด พูดช้า พูดน้อย พูดเบา พูดไม่ชัด พูดเร็ว พูดมาก พูดเสียงดัง พูดไม่เป็นภาษา พูดติดอ่าง พูดสื่อความหมายได้ไม่ตรงกับใจที่นึก ถ้าเป็นเช่นนี้... อย่ารอช้า! ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะถ้าเด็กมีทักษะด้านภาษาไม่ดีพอ ก็คงยากที่จะทำและเรียนรู้ในสิ่งอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถฝึกเด็กๆ ให้พูดเก่งได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกับการสื่อสารของเด็ก พร้อมทั้งศึกษาสัญญาเตือนที่จะบ่งบอกว่าการพูดของเด็กเริ่มมีปัญหา รวมถึงเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาในการพูดแบบต่างๆ ด้วยทักษะง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกพูดด้วยการเล่นเกม การฝึกกล้ามเนื้อในปาก ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กๆ สื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กให้ดำเนินไปด้วยดีในอนาคต
:: สารบัญ
- ใครๆ ก็สื่อสาร
- พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
- ปัจจัย ๕ ประการ
- ช่วยด้วย!
- ปัญหาในการพูด
- แนวทางในการแก้ไข
- ฝึกลูกพูด