รูปภาพสินค้า รหัส9786167283616
9786167283616
คิดถูก คิดมีระบบ คิดมีเหตุมีผล คิดแยบยลกว้างไกล สร้างระบบการคิดให้ลูกเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆ ด้าน
ผู้เขียนมนรดา ฉัตราธรรม, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167283616
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 215 x 10 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิทยสถาน, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ความคิดก่อให้เกิดการกระทำ คิดถูก คิดชอบ ย่อมนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง ระบบของความคิดที่ดี จะเป็นปัจจัยของการพัฒนาชีวิตที่ดีตามมาการปลูกฝังหลักการคิด วิธีคิดที่ถูกต้องแก่เด็ก จะเป็นจุดเริ่มของทักษะ ชีวิตทุกๆ ด้าน พวกเขาจะกระทำการต่างๆ เอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตน ระบบคิดบนพื้นฐานสัมมาทิฐิ จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยและก้าวหน้า เนื้อหาอันแยบยลในเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือในการพัฒนาความคิดของเด็ก เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปรารถนาให้ลูกครองชีวิตอย่างมีสติ เกิดพัฒนาการทางสติปัญญาในทุกๆ ช่วงของการเติบโต
:: สารบัญ
- เกริ่นนำ
- โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง
- พัฒนาการทางด้านความคิด
- การเสริมสร้างพัฒนาการความคิดของเด็ก
- พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดจากความบกพร่องของระบบการใช้ความคิดของเด็ก