รูปภาพสินค้า รหัส9786167233185
9786167233185
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผู้เขียนธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167233185
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 164 x 191 x 19 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวัสดี ไอที, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมุลทางสถิติ ทำได้ง่ายกว่าที่เคย โดยใช้โปรแกรมสุดฮิตอย่าง SPSS มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ ซึ่งภายในหนังสือจะแบ่งเนื้อหาเป็นส่องส่วน คือ ส่วนทฤษฏีและส่วนปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติควบคุ่กับการนำโปรแกรม PSS มาประยุกต์วิเคราะห์ข้อมูล โดยจะเน้นการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 17
:: สารบัญ
Chapter 1 ข้อมูลทางสถิติ
Chapter 2 ตัวเเปร เเละการกำหนดค่าตัวเเปร
Chapter 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรเเกรม Spss for Windows
Chapter 4 การกำหนดเเละนำเข้าข้อมูลด้วยโปรเเกรม Spss Statistics
Chapter 5 การจัดการข้อมูล เเละตัวเเปร
Chapter 6 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา
Chapter 7 การประมาณค่า
Chapter 8 การทดสอบสมมติฐาน
Chapter 9 การวิเคระห์ความเเปรปรวน
Chapter 10 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์