รูปภาพสินค้า รหัส9786167182667
9786167182667
อธิบายหลักการและการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีการเขียนแบบล่าสุดที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 485.00 บาท
ราคาสุทธิ 485.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167182667
จำนวน: 476 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ" เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน AutoCAD รวมทั้งผู้ที่เคยใช้งาน AutoCAD มาบ้างแล้ว สามารถเริ่มต้นใช้ AutoCAD เขียนแบบ 2 มิติทั่วไป โดยใช้วิธีการเขียนแบบมาตรฐานใหม่ที่เน้นความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเขียนแบบ 2 มิติงานจริงได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ จะเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถนำวิธีการไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ รวมถึงคำสั่งใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วอย่างมีทักษะ
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 การใช้คำสั่งของ AutoCAD
- บทที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อใช้งาน AutoCAD 2019
- บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งาน AutoCAD 2019
- บทที่ 3 กลุ่มคำสั่งสำหรับการเขียนวัตถุ
- บทที่ 4 กลุ่มคำสั่งสำหรับการแก้ไขวัตถุ
- บทที่ 5 กลุ่มคำสั่งสำหรับการจัดการเลเยอร์ (Layers)
- บทที่ 6 กลุ่มคำสั่งสำหรับควบคุมการแสดงผล
- บทที่ 7 กลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนตีวอักษร
ฯลฯ

ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดการเขียนแบบ 2 มิติ
- บทที่ 13 แบบฝึกหัดที่ 1 งานสร้างไตเติ้ลบล็อค
- บทที่ 14 แบบฝึกหัดที่ 2 งานเขียนแบบเครื่องกล
- บทที่ 15 แบบฝึกหัดที่ 3 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม