รูปภาพสินค้า รหัส9786167076010
9786167076010
หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่เป็นความรู้พื้นฐานระดับสากล ซึ่งจะทำให้เกิดแนวปฏิบัติได้อย่างถูกหลักวิชาการ
ผู้เขียนอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167076010
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี พลัส พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เล่มที่ 2 ฝึกลูกรักให้เป็นนักคิด" เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่มีความสำคัญยิ่งต่อวงการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังคมไทย เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษไว้อย่างรอบด้าน เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครู อาจารย์ และนักวิชาการด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางจัดการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ และเด็กโดยทั่วไปให้สามารถใช้ศักยภาพของเขาให้มากที่สุดอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับศักภาพของเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ต้นตอของความคิด
บทที่ 2 การพัฒนาความจำ
บทที่ 3 สร้างลูกให้สร้างสรรค์
บทที่ 4 คิดอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก
บทที่ 5 7 ระดับของความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
บทที่ 6 คิดแบบวิทยาศาสตร์
บทที่ 7 ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์
บทที่ 8 การตัดสินใจปัญหาใหญ่ของเด็ก
:: คำนิยม
เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ และนักวิชาการด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางจัดการพัฒนาเด็กให้สามารถใช้ศักยภาพของเขาให้มากที่สุดอย่างเหมาะสม
-- ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี --
ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามรถพิเศษกับบุตรหลานของตน วิธีเขียนก็เขียนให้อ่านง่าย ไม่เน้นทฤษฎีจนเกินไป
-- ดร.สายสุนี จุติกุล --