รูปภาพสินค้า รหัส9786167060866
9786167060866
หนังสือที่ช่วยให้ทุกปัญหาเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นจนเกินไป!
ผู้เขียนกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์, จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 179.00 บาท
ราคาสุทธิ 179.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060866
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 190 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้ทุกปัีญหาเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นจนเกินไป ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่า "ความเสี่ยง" นั้นมีอยู่รอบตัว ทั้งในชีวิตประจำวัน ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงาน ในองค์กรต่างๆ นั้น "การจัดการบริหารความเสี่ยง" เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื้อหาในเล่มยังจะทำให้กิจการและผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงการบริหารความเสี่ยงมีการรับรู้ และมีข้อมูลชี้ได้ว่า พฤติกรรมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นอย่างไร โดยใช้ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ผูกติดกับสิ่งที่เกิดไปแล้วในอดีต และที่สำคัญการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องของภาคธุรกิจเท่านั้น หน่วยงานที่ไม่ประสงค์กำไร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ประชาชน นัีกเรียน นักศึกษา พนักงานทั่วไป ก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร นักศึกษา ตลอดจนบบุคคลทั่วไปที่ต้องการประสบความสำเร็จ โดยมี "ความเสี่ยง" น้อยที่สุด ทั้งชีวิตส่วนตัีวและชีวิตการทำงาน
:: สารบัญ
Section 1
Chapter 1 บทนำ
Chapter 2 ความหมายคำจำกัดความในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
Chapter 3 ต่างองค์กร ต่างเป้าหมาย ต่างความเสี่ยง
ฯลฯ

Section 2
Chapter 1 ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
Chapter 2 แหล่งที่มาของความเสี่ยง
Chapter 3 ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง
ฯลฯ

Section 3
Chapter 1 เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite
Chapter 2 องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Chapter 3 เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความผูกพันธ์ต่อองค์กร

Section 4
Chapter 1 การบริหารความเสี่ยงและการนำไปใช้ในองค์กร
Chapter 2 ERM สิ่งสำคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Chapter 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Section 5
Chapter 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์
Chapter 2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operational Risk
Chapter 3 ความเสี่ยงทางการเงิน
ฯลฯ

Section 6
Chapter 1 Emerging Risk แนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะไม่แน่นอน
Chapter 2 ผลสำเร็จของอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง