รูปภาพสินค้า รหัส9786167060408
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060408
จำนวน: 350 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) : Computing Essentials 2013" เล่มนี้ ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก และคณะผู้แปลได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ หรือแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ รวมถึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และใช้คำศัพท์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปในวงการคอมพิวเตอร์ พร้อมกำกับภาษาอังกฤษไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคย และหากต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเล่มอื่นๆ ก็สามารถทำได้โดยสะดวก ในทุกๆ บทจะมีส่วนการตรวจสอบความรู้และความเข้าใจของเนื้อหาบทนั้นๆ และยังมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเป็นการเตรียมให้ผู้อ่านได้รับรู้และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำลังจะพบในอีกไม่นาน

เนื้อหาในเล่มครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับการใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคณะ ทุกสาขา เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพร้อมที่จะนำไปศึกษาต่อสำหรับรายวิชาในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และตัวคุณ
บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต เว็บและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์ระบบ
บทที่ 6 หน่วยระบบ
บทที่ 7 อุปกรณ์รับเข้าเเละอุปกรณ์ส่งออก
บทที่ 8 หน่วยความจำสำรอง
บทที่ 9 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
บทที่ 10 ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย เเละจริยธรรม
บทที่ 11 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 12 ฐานข้อมูล