รูปภาพสินค้า รหัส9786167058542
9786167058542
รวมเทคนิคการขาย และการบริหารยอดขาย ให้ถึงเป้าหมาย เพื่อเสริมศักยภาพ สร้างผลกำไร สู่ความสำเร็จที่ไม่หยุดยั้ง
ผู้เขียนไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167058542
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 230 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ฐานบุ๊คส์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือด้านการบริหารงานขายที่เป็นภาษาไทยที่วางขายอยู่ในท้องตลาดนั้นค่อนข้างจะออกมาเป็นแนววิชาการ ซึ่งมักจะกล่าวถึงหลักการหรือทฤษฎีต่างๆ ที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้นักขายและผู้บริหารงานขายนำไปใช้ในการทำงานอีกทั้งยังไม่ค่อยจะลงลึกในประเด็นที่สำคัญที่ผู้ที่ทำงานด้านการขายต้องการศึกษาเหตุผลประการที่สองคือ ต้องการให้นักขาย ผู้บริหารงานขายรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการขายทุกท่านได้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการบริหารงานขายให้ประสบความสำเร็จอีกเล่มที่คุณไม่ควรพลาด
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขาย
บทที่ 1 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารยอดขาย
บทที่ 2 ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารยอดขาย
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
บทที่ 4 เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย
บทที่ 5 เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ศิลปะในการเพิ่มยอดขาย
บทที่ 8 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
บทที่ 9 เทคนิคระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 ประเด็นอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารทีมงานขาย การเสริมสร้างทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ
บทที่ 14 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการขาย
บทที่ 15 การประเมินผลงานของนักขาย
ฯลฯ
:: คำนิยม
ในฐานะที่อยู่ในวงการตลาดและการขายมานาน อ่านหนังสือมาเป็นร้อยๆ เล่ม ขอแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการตลาดการขายควรมีไว้เป็นคู่มือ เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เพื่อความเป็น "มืออาชีพอย่างแท้จริงๆ
-- รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ --
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดิฉันชื่นชมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะสัมผัสได้ว่านี่คือหนังสือ "จากประสบการณ์" ไม่ใช่หนังสือที่มาจากการแปลตำราต่างประเทศทั้งเล่ม
-- รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ --
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ เป็นครูที่มีความสามารถพิเศษในการสอนเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติงานขายให้แก่ลูกศิษย์ได้เข้าใจด้วยเทคนิคอย่างง่ายๆ และชัดเจน ซึ่งผมมั่นใจว่าผู้อ่านจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้
-- ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์ --
ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์