รูปภาพสินค้า รหัส9786167054827
9786167054827
งานเขียนที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี พร้อมทั้งการสอดแทรกด้วยตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆที่มาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาของผู้เขียน
ผู้เขียนวิทยา จารุพงศ์โสภณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 590.00 บาท
ราคาสุทธิ 590.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167054827
จำนวน: 482 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 294 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี พร้อมทั้งการสอดแทรกด้วยตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาของผู้เขียน ตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในวงธุรกิจ และกรณีศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอบระดับปริญญาโท สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านในการวางแนวทางกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร
:: สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารจัดการตราสินค้า
บทที่ 2 การบริหารตราสินค้าในมุมมองของลูกค้า
บทที่ 3 การางตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้า
บทที่ 4 การเลือกองค์ประกอบตราสินค้า
บทที่ 5 การออกแบบกิจกรรมทางการตลาด
บทที่ 6 การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาด
บทที่ 7 การหยิบยืมภาพลักษณ์ของสิ่งอื่น
บทที่ 8 การพัฒนาระบบในการวัดและบริหารจัดการคุณค่าตราสินค้า
บทที่ 9 การวัดแหล่งที่มาคุณค่าตราสินค้า
บทที่ 10 การวัดผลลัพธ์ของคุณค่าตราสินค้า
ฯลฯ