รูปภาพสินค้า รหัส9786167008325
9786167008325
กลั่นกรองขึ้นจากมุมมองทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยหลายด้านที่ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับงานการตลาด
ผู้เขียนกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 215.00 บาท
ราคาสุทธิ 215.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167008325
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การตลาดมุมกว้าง เล่มนี้ กลั่นกรองขึ้นจากมุมมองทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยหลายด้านที่ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับงานการตลาด ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าครั้งสำคัญหลากหลาย และเลื่อนไหลอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค ที่หันมาควานหาความเชื่อโยงระหว่างตัวเองกับคนอื่น สิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพและมีความสุขภาวะสังคมประชากร ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้แม้แต่กลุ่มลูกค้าซึ่งเคยถูกมองข้ามกลับกลายมาเป็นโจทย์สำคัญของนักการตลาด หรือ ปัจจัยแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคความคิดสร้างสรรค์ และทั้งหมดนี้กำลังจะนำไปสู่ทิศทางการตลาดสู่สังคมสมดุล...
:: สารบัญ
บทนำ Marketing Panorama
บทที่ 1 การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค
บทที่ 2 การตลาดกับภาวะสังคมประชากร
บทที่ 3 การตลาดกับปัจจัยแวดล้อม
บทที่ 4 ทิศทางการตลาดสู่สังคมสมดุล
:: คำนิยม
ผมเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะขยายมุมมอง ให้หลักคิดและเสนอหลักปฏิบัติต่อการตลาดและสรรพสิ่งรอบตัว ให้เป็นภาพที่ครอบคลุมและชัดเจนในมุมกว้างแบบของ Marketing Panorama
-- ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ --
ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย