รูปภาพสินค้า รหัส9786166121285
9786166121285
เพิ่มเติมเนื้อหารูปแบบการตอบข้อสอบในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นแนวทางการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายอาญา มีตัวอย่างประเด็นคำถามจากฎีกาเพื่อให้ผู้อ่านฝึกเขียน และได้เพิ่มเติมส่วนคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 500.00 บาท
ราคาสุทธิ 500.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786166121285
จำนวน: 824 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 14 เดือน -- ปี 2024
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา" โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหารูปแบบการตอบข้อสอบในประเด็นต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นแนวทางการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายอาญา ทั้งยังมีตัวอย่างประเด็นคำถามจากฎีกาอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านฝึกเขียน ส่วนคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ได้เพิ่มเติมาจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี 2566 ตอนที่ 10 หนังสือคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ปี 2566 เล่มที่ 4 และบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฏีกา
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ภาค 3 ลหุโทษ
- รูปแบบการตอบข้อสอบในประเด็นต่าง ๆ
- ประเด็นคำถามจากฎีกา