รูปภาพสินค้า รหัส9786166049855
9786166049855
โดยอธิบายเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง จบภายในเล่มเดียว
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 480.00 บาท
ราคาสุทธิ 480.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786166049855
จำนวน: 824 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1439 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง" เล่มนี้ อธิบายหลักกฎหมายเรียงมาตรา โดยอธิบายเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง จบภายในเล่มเดียว และมีคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบคำอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการปรับใช้หลักกฎหมายด้วย ในส่วนของคำพิพากษาศาลฎีกา อ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ปี 2566 ถึงตอนที่ 7 หนังสือคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ปี 2565 เล่มที่ 7 และบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ภาค 1 บททั่วไป
- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
- ลักษณะ 2 ศาล
- ลักษณะ 3 คู่ความ
ฯลฯ

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ลักษณะ 1 อุทธรณ์
- ลักษณะ 2 ฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
- ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง