รูปภาพสินค้า รหัส9786166034066
9786166034066
นำเสนอหลักและคำพิพากษากฎหมายอาญาที่สำคัญ พร้อมปรับเปลี่ยนขนาดของรูปเล่มและตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น โดยไม่ได้ตัดทอนเนื้อหาส่วนใด แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่บางส่วนให้สมบูรณ์
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786166034066
จำนวน: 680 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 13 เดือน 6 ปี 2023
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอหลักและคำพิพากษากฎหมายอาญาที่สำคัญ โดยในการพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนขนาดของรูปเล่มเป็นเล่มใหญ่ปกติ (ขนาด A4) และปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย โดยไม่ได้ตัดทอนเนื้อหาส่วนใด แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่บางส่วนให้สมบูรณ์ และเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ๆ จากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี 2565 ตอนที่ 9 หนังสือคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ปี 2565 เล่มที่ 2 และบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ทั้งยังมีคำถามท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค 3 ลหุโทษ
- คำถามท้ายเล่ม