รูปภาพสินค้า รหัส9786165900058
9786165900058
รวบรวมมาตรฐาน รูปแบบการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการทำงานของจุดต่อแบบกระบอกเหล็กเกราห์มอร์ตาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการต่อของโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จวิธีหนึ่งที่มีมาตรฐานสูง
ผู้เขียนเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165900058
จำนวน: 150 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 200 x 265 x 13 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในอดีตที่ผ่านมาการก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ มีปัญหาในการทำงานที่ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จนก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการอยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค รวมถึงอัตราความต้องการในที่อยู่อาศัยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงทำให้การก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้ได้พยายามรวบรวมมาตรฐาน รูปแบบการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการทำงานของจุดต่อแบบกระบอกเหล็กเกราห์มอร์ตาร์ (Grout sleeve) ซึ่งเป็นรูปแบบการต่อของโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จวิธีหนึ่งที่มีมาตรฐานสูง มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย และเป็นวิธีเดียวกันกับการก่อสร้างในประเทศที่มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี และมีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ซึ่งจะทำให้ยกระดับคุณภาพก่อสร้างภายในประเทศไทยและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการใช้อาคารของประชาชนทั่วไป
:: สารบัญ
1. บทนำ
2. พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ
3. พฤติกรรมและกลไกในการถ่ายเทแรงจากการฝังเหล็กเสริมในคอนกรีต
4. พฤติกรรมและกลไกในการถ่ายแรงภายในกระบอกเหล็กเกราท์มอร์ตาร์
5. วัสดุและมาตรฐานการทดสอบในการใช้งานด้วยกระบอกเหล็กเกราท์มอร์ตาร์
6. ข้อพิจารณาทั่วไปสำหรับการเลือกใช้งาน
7. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จโดยใช้กระบอกเหล็กเกราท์มอร์ตาร์เป็นจุดต่อ
8. การประยุกต์ใช้กระบอกเหล็กเกราท์มอร์ตาร์ในงานโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ
:: คำนิยม
จากการที่ใช้เวลาได้ใช้เวลาพิจารณารายละเอียดและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเห็นว่า หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นที่ได้ไห้รูปกาพต่าง ๆ มากมายที่สวยงาม ซึ่งทำให้เนื้อหาที่ดูยากจะถูกอธิบายให้ง่ายขึ้นจากรูปภาพเหล่านี้ ส่งผลทำให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่าน และควรค่าต่อการเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับการก่อสร้างตอนกรีตหล่อสำเร็จ
-- ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล --
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี