รูปภาพสินค้า รหัส9786165789189
9786165789189
รวมอักษรจีนสำหรับเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีนกลาง (HSK) ขั้นต้น ระดับ 3 ทั้งสิ้น 301 ตัวอักษร พร้อมลำดับการเขียนอักษรจีนและประโยคตัวอย่าง
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 225.00 บาท
ราคาสุทธิ 225.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165789189
จำนวน: 372 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 105 x 190 x 20 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ด้วยระบบการสอบวัตระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ระบบใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับเป็น 9 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นต้น (ระดับ 1-3) ขั้นกลาง (ระดับ 4-6) และขั้นสูง (ระดับ 7-9) หนังสือ "301 อักษรจีนใน HSK 3 ระบบใหม่" จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง เพิ่มความรู้เรื่องตัวอักษรจีนเพื่อนำไปใช้ในการสอบได้จริง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ HSK ระดับ 3 ซึ่งผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 301 ตัวอักษร (เพิ่มเติมจากระดับ 1 และระดับ 2) นอกเหนือจากคำศัพท์ 973 คำ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-z กำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทย บอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษร ได้แก่ หมวดอักษรจำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล