รูปภาพสินค้า รหัส9786165787642
9786165787642
เรียนรู้เจาะลึกเรื่อง Tenses & Modal Verbs พื้นฐานสึคัญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
ผู้เขียนยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165787642
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โอเพ่น ไอเดีย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Tenses & Modal Verbs" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้รูปประโยคของ Tenses & Modal Verbs เนื่องจาก Tense บางประเภท มีการนำ Verb เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคเช่นกัน อีกทั้งยังมีตัวอย่างประโยค ข้อควรรู้ ควรจดจำ ในเรื่องของ Tenses และ Modal Verbs ที่ผู้เขียนได้สรุปไว้ท้ายบท และมีแบบฝึกหัดวัดความรู้ไว้ให้ผู้อ่านทดสอบความเข้าใจในท้ายบทอีกด้วย

และสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้คือคำศัพท์ เพราะหากเราไม่รู้คำศัพท์ที่หลากหลาย ก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยคได้ดังใจ และในท้ายเล่มผู้เขียนได้ให้คำศัพท์ไว้อย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมาก เพื่อที่จะได้นำคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกแต่งประโยคได้อย่างสะดวก
:: สารบัญ
Tense (กาล) คืออะไร
- Present Tense (ปัจจุบันกาล)
- Past Tense (อดีตกาล)
- Future Tense (อนาคตกาล)

Modal Verb (กริยาช่วย) คืออะไร
ฝึกสนทนาและไวยากรณ์จาก Modal Verb (กริยาช่วย)
- can, could, be able to = สามารถ ได้ เป็นไปได้ อนุญาตให้ทำได้
- may, might = อาจจะ น่าจะ บางที
- must, have to, have got to = ต้อง จำเป็นต้อง จะต้อง
ฯลฯ

รวม Regular Verbs ที่มักใช้กัน
รวม Irregular Verbs ที่มักใช้กัน