รูปภาพสินค้า รหัส9786165783750
9786165783750
เล่มเดียวครบ จบทุกหลัก เตรียมพร้อมการสอบวัดระดับ N5 - N4
ผู้เขียนธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, กฤษณะ มณีสอดแสง, เพชรศรี ลิมปิบันเทิง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 425.00 บาท
ราคาสุทธิ 425.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165783750
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: I Love CU, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ อย่างกระจ่างชัดเก่ง

"ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น" เล่มนี้ ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความครบครัน และคัดสรรเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน โดยนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที 4-6 หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ก็สามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบได้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4-N5 ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื้อหาภายในเล่ม ไดจั้ดเรียงไวยากรณ์ตามเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเป็นหมวดหมู่ พร้อมได้สรุปกลุ่มคำศัพท์ที่จำเป็นจะต้องรู้และต้องใช้ในการสอบ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท พร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งยังเสริมด้วยบทสรุปพื้นฐานไวยากรณ์อีกด้วย
:: สารบัญ
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
- สรุปพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น