รูปภาพสินค้า รหัส9786165780360
9786165780360
หลักสูตร "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" นั้น ถูกสร้างขึ้นมาจาก "ข้อสอบ" ที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียนอนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา (ครูพี่ตึก)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 345.00 บาท
ราคาสุทธิ 345.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165780360
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 6252 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ติว' Society, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ส่วนที่สำคัญที่สุดในทุกวิชาคือ "ข้อสอบ" เพราะข้อสอบคือการประมวลผลการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจในแต่ละวิชา ว่ามีผลสัมฤทธิ์เท่าใดในสิ่งที่สนใจ และวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมนี้ก็เช่นเดียวกัน ข้อสอบของวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก บางข้ออาจจะต้องใช้ความรู้มากกว่า 1 บทเรียน

หนังสือเล่มนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยข้อมูลข้อสอบทั้งหมดที่มี เพื่อให้น้องๆ ได้รับข้อมูลที่แท้จริง แต่ด้วยข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล ถ้ารวบรวมเป็นเพียงเล่มเดียวก็น่าจะมีความหนาของหนังสือมากเสียจนไม่น่าอ่าน เพื่อศึกษา "ครูพี่ตึก" ผู้เขียน จึงตัดสินใจทำเป็น 2 เล่มคือ เล่มที่ 1 PART 3 รวมข้อสอบ "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" เรื่องทฤษฎีสถาปัตย์ เล่มที่ 2 PART 4 รวมข้อสอบ "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" เรื่องทฤษฎีกึ่งปฏิบัติและภาคปฏิบัติ เพื่อความครบครันในการเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในทุกๆ สาขา
:: สารบัญ
Part 3 รวมแนวข้อสอบจริงวิชา "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" ภาคทฤษฎี
- บทเรียนที่ 1 ภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมเขตร้อน
- บทเรียนที่ 2 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและฟิสิกส์คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับสถาปัตยกรรม
- บทเรียนที่ 3 สถาปัตยกรรมไทย
ฯลฯ

Part 4 รวมแนวข้อสอบจริง "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" ภาคปฏิบัติ (ข้อย่อย)
- บทเรียนที่ 8 องค์ประกอบศิลป์และ Pattern แบบภาคปฏิบัติ
- บทเรียนที่ 9 ตรรกะวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาแบบทฤษฎีและปฏิบัติ
- บทเรียนที่ 10 การออกแบบสัญลักษณ์
ฯลฯ

Part 5 รวมแนวข้อสอบจริง "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" ภาคปฏิบัติ (ข้อใหญ่)
- บทเรียนที่ 12 การเขียนแผนที่สำหรับ "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม"
- บทเรียนที่ 13 Poster หรือสื่อต่างๆ
- บทเรียนที่ 14 Sketch Design
ฯลฯ