รูปภาพสินค้า รหัส9786165728188
9786165728188
สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม แตกต่าง ตอบโจทย์
ผู้เขียนสุทธิกร กิ่งแก้ว, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165728188
จำนวน: 134 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุทธิกร กิ่งแก้ว 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จากการทำงานให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เพื่อเขียนเป็นหนังสือ "8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ต้องเน้นให้มี "ความแตกต่างและตอบโจทย์" เพื่อให้ธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงสามารถอยู่รอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำในตลาดได้

เนื้อหาในหนังสือจะมีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในแต่ละส่วนของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหนังสือจะอธิบายถึงการสร้างนวัตกรรมใน 3 ส่วนหลักของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) องค์กร 2) สินค้าและบริการ และ 3) ลูกค้า โดยกรณีศึกษาเชิงลึกที่นำเสนอในเล่ม ประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย ที่เติบโตจากการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจจำนวน 6 ราย ได้แก่ Priceza, Ookbee, Bitkub, Srichand, Penguin Eat Shabu และ Grab ซึ่งจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิตให้กับผู้อ่านในด้านนวัตกรรมธุรกิจได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 นวัตกรรม
บทที่ 2 8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ
บทที่ 3 องค์กร (Organization)
บทที่ 4 สินค้าและบริการ (Product & Service)
บทที่ 5 ลูกค้า (Customer)
บทที่ 6 กรณีศึกษานวัตกรรมของธุรกิจ
บทที่ 7 เทคนิคการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ