รูปภาพสินค้า รหัส9786165654364
9786165654364
ประกอบด้วย คำอธิบายเรียงมาตรา รวมคำวินิจฉัยสำคัญถึงปี 2561 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฯลฯ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165654364
จำนวน: 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 29 มม.
น้ำหนัก: 910 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน -- ปี 2020
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คำอธิบาย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่ 2563)" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มติมจากเล่มก่อนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของคดีเด็กและเยาวชน มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องถึงปี 2562 มีที่มาทั้งจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาปี 2562 ตอน 1 และระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา รวมถึงหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักประธานศาลฎีกาปื 2561 ปัจจุบันถึงเล่มที่ 12 ซึ่งคำพิพากษาฎีกาเหล่านี้ ผู้เขียนได้นำไปแต่งเป็นคำถามท้ายเล่มด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
ฯลฯ