รูปภาพสินค้า รหัส9786165279864
9786165279864
รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่าง ๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น 30 หมวด กว่า 600 บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน
ผู้เขียนเด่น ทัพซ้าย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165279864
จำนวน: 792 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 152 x 210 x 27 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่างๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น 30 หมวด กว่า 600 บทสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์ ศาสนพิธีสำหรับฆารวาส รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ บทสวดในวันสำคัญต่างๆ และอีกมากมาย เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกเหตุการณ์ งานพิธีกรรม ใช้ได้จริงในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงมีหนังสือเล่มนี้ คุณก็เหมือนมีคู่มือสำคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง
:: สารบัญ
หมวดที่ 1 ทำวัตรเช้า
หมวดที่ 2 ทำวัตรเย็น
หมวดที่ 3 บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเช้า
หมวดที่ 4 บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเย็น
หมวดที่ 5 บทสวดสรภัญญะ
หมวดที่ 6 พระปริตร
หมวดที่ 7 พิธีสวดถวายพรพระ
หมวดที่ 8 พระสูตร
หมวดที่ 9 การบรรพชาอุปสมบท
หมวดที่ 10 ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์
ฯลฯ
:: คำนิยม
การสวดมนต์หรือสาธยายมนต์ในพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์เพื่อเรียนมนต์ เพราะในเนื้อหาของมนต์มีความสำคัญซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นองคาพยพของพระธรรมที่มาจากการตรัสรู้ และมีความหมายสูงสุดในฐานะเป็นสัจธรรม เราจึงต้องเข้าใจสิ่งที่เราสวดด้วย การสวดมนต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ธรรมะและฝึกตนผ่านบทสวด คนสวดมนต์เป็นประจำจะมีสมาธิและจิตใจดีกว่าคนที่ไม่เคยสวดหรือละเลยการสวดมนต์ไหว้พระ ด้วยเหตุนี้การที่ คุณเด่น ทัพซ้าย ได้รวบรวมหนังสือสวดมนต์จึงได้ชื่อว่าเป็นการส่งเสริมกุศลกิจของพุทธบริษัทเป็นอย่างดี ขออนุโมทนาในกุศลฉันทะของคุณเด่นที่ได้จัดทำหนังสืออันทรงคุณค่านี้
-- พระศรีวชิราลังการ (จำลอง กตธมฺโม) --
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา