รูปภาพสินค้า รหัส9786165274098
9786165274098
เหมาะสำหรับพระสงฆ์ ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทบทวนความรู้ธรรมศึกษากับตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย
ผู้เขียนพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ ซองดี), บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165274098
จำนวน: 464 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 211 x 32 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม เนื้อหาอ่านง่าย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับพระสงฆ์ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะ ได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งล้วนเป็นหลักความจริงของชีวิตที่ชาวพุทธได้ยอมรับนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
:: สารบัญ
- เรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ธรรมวิภาค
- คิหิปฏิบัติ
- พุทธประวัติ
- ศาสนพิธี
- เบญจศีล - เบญจธรรม
- แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี