รูปภาพสินค้า รหัส9786165151054
9786165151054
ทำการตลาดอย่างไรให้ "โดนใจ" ลูกค้าตลอดกาล
ผู้เขียนPhilip Kotler (ฟิลิป คอตเลอร์), Hermawan Kartajaya (เฮรมาวัน การตะจายา), Iwan Setiawan (อีวาน เชเตียวาน)
ผู้แปลณงลักษณ์ จารุวัฒน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165151054
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การตลาด 3.0" เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดและวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในภาวะที่สภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรม และผู้บริโภคมีพฤติกรรมตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในชีวิต ส่งเสริมให้การติดต่อเชื่อมโยงและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจ รวมทั้งนักการตลาดพึงตระหนักและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ "โดนใจ" ลูกค้าในยุคนี้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาในเล่มเหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร บริษัทธุรกิจ นักการตลาดยุคใหม่ ตลอดจนผู้สนใจศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในด้านการตลาดแบบใหม่ๆ ที่ต้องการเข้าใจลูกค้าและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง และสามารถทำการตลาดให้ "โดนใจ" ได้ตลอดกาล...
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 แนวโน้ม (Trends)
บทที่ 1 ต้อนรับสู่ยุคการตลาด 3.0
บทที่ 2 โมเดลการตลาด 3.0 ในอนาคต

ตอนที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy)
บทที่ 3 เผยแพร่พันธกิจสู่ผู้บริโภค
บทที่ 4 ปลูกฝังค่านิยมแก่พนักงาน
บทที่ 5 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่ผู้ถือหุ้น

ตอนที่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application)
บทที่ 7 สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 8 สร้างผู้ประกอบการในตลาดเกิดใหม่
บทที่ 9 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
บทที่ 10 รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาส่งเสริมภารกิจของผม ในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนยากจนในอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ที่ฐานของพีระมิดให้ขยับขึ้นมาอยู่ตอนกลางของพีระมิด อีกทั้งยังสนับสนุนความพยายามของประเทศเรา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ
-- ซูซิโล บัมบัง ยูดโดโยโน --
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การตลาดมีอาการเสียศูนย์ไปบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้กระตุ้นต่อมความคิด บอกวิธีที่จะนำการตลาดมาใช้ เพื่อเรียกร้องความไว้วางใจกลับคืนมา และแนวโน้มความคิดของผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อีกครั้ง
-- เลนาร์ด แอล เบอร์รี --
ศาสตราจารย์ภิชานด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม

ฟิลิป คอตเลอร์ นำหน้าอีกครั้งด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้วยหนังสือที่ให้ข้อมูลเบื้องลึกอย่างทันการณ์ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง การตลาด 3.0 แสดงให้เราเห็นอย่างแจ่มชัด ถึงประโยชน์ในเชิงการแข่งขันที่ธุรกิจจะได้รับจากการเข้าถึงจิตวิญญาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับผู้บริโภค
-- เดนนิส ดันแล็ป --
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา